Priser och utmärkelser

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman

– Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet H+, Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid.

Läs mer på NVSA nyheter

Publicerad 15 februari 2018.
Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret