Priser och utmärkelser

Sveriges innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med fyra miljoner till RecoLab

Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. 

Vinnovas motivering inkluderar RecoLabs starka miljö- och tillväxtpotential samt solid sammanställning av aktörer från akademi, näringsliv och offentliga sektorn. Vidare möjliggör de nya tekniska lösningarna till mer hållbara processer och lösningar för framtidens städer.

Lär mer på NSVA nyheter

Publicerad 24 november 2015.
Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret