Stadsutveckling med
cirkulär infrastruktur
är här!

Intresseanmälan

RecoLab erbjuder en kreativ och informativ miljö med fokus på stadsutveckling kring VA, avfall, energi och återvinning. Verksamheten består av tre avdelningar, en utvecklingsanläggning, en testbädd och en utställningshall.

I utvecklingsanläggning hanteras och återvinns allt källsorterat avloppsvatten och matavfall från Oceanhamnen i stadsdelen H+. Idag är det självklart att sortera sitt hushållsavfall, vi visar miljövinsterna med att avloppssortera. Utställningshallen används som möteslokal. Här har vi både dagliga möten och skräddarsydda arrangemang i en kreativ och spännande miljö. Vi ger även guidade turer som ger inblick i processerna där näringsämnen och vatten återvinns. I vår testbädd erbjuds plats för dem som gör studier kring källsorterat VA och matavfall.

 

Utställningshall

 • Event
 • Seminarier
 • Workshops
 • Debatter
 • Mötesrum
 • Företagsplatser

Utvecklingsanläggning

 • Ny teknik
 • Publikationer
 • Struvit och ammoniumsulfat
 • Återvunnen värme
 • Biogas

Testbädd

 • Utveckling
 • Innovationer
 • Testplatser
 • Publikationer

Externa länkar

Studiebesök

Studiebesöken riktar sig till kommuner, företag och verksamheter som kommer i grupp. 

Ett studiebesök tar cirka 60-90  minuter. Kostnad 1 750 kr samt 180 kronor per person. Besöket innehåller en presentation i utställningsmiljön samt en  guidad tur i utvecklings-anläggningen. Boka studiebesök

Spela våra simuleringar

Skapa balanserade flöden av vatten, efter verkliga utmaningar och möjligheter.

Beroende på datorns prestanda och uppkoppling kan nerladdning ta tid. Drinking water (30MB) och Wastewater (200MB)

Drinking Water
Waste Water

Hyr testbäddsplats

Hyr plats i testbädden

Hyr en testbäddsplats med tillgång till någon av strömmarna från Oceanhamnen, svart-, gråvatten eller matavfall. Tillgång till labb, pentry och personalutrymme samt en presentationsyta i utställningshallen ingår i hyran.

Intresseanmälan

Boka arrangemang

Boka arrangemang i utställningshallen

I utställningshall ordnar vi möteskoncept efter era önskemål. Lokalen rymmer 50 sittande och 150 minglande besökare. Om fika eller lunch önskas kan det beställas eller medtagas till RecoLab. Boka arrangemang

Boka mötesrum

Det finns ett mötesrum för 12 personer och ett auditorium med mer öppen planlösning för 12- 50 personer. 

Auditoriet kan lätt möbleras efter önskemål.  Båda mötesplatserna är fullt utrustade med modern AV teknik med stora skärmar. 

Kontakta oss för tillgänglighet och priser.

 

Utvecklingsanläggningen
ger nya produkter

RecoLabs avloppshantering är ett paradigmskifte. Vi bygger ett avloppsverk för att utvinna resurser ur avloppet istället för att rena bort. RecoLab kommer bland annat att utvinna:

 • Näring
  Vi kommer att återvinna tre gånger så mycket fosfor (i renare form) och sju gånger så mycket kväve, jämfört med konventionell avloppshantering.
 • Rent vatten

  Tack vare ett sorterat avloppssystem kan gråvatten återvinnas till dricksvatten som kan återföras till staden. Med värmeväxling återvinner vi värmen.

 • Energi

  Med ett koncentrerat och separerat flöde av svartvatten och matavfall kan vi producera 60-70 % mer biogas per person och år.

 • Fler resurser
  Systemet innebär också minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, lustgas och koldioxid, samt en energieffektiv läkemedelsrening.

Företagsplatser

Alnarp Cleanwater
Vi på Alnarp Cleanwater har utvecklat ett enskilt avlopp med naturlig rening där mikroorganismer och vattenväxter utgör grunden, vilket gör det lättskött och vackert! Vi tittar även på återföring av renat avloppsvatten till bevattning. Recolab är ett mycket bra ställe att ha kontakt med i dessa sammanhang och hjälper oss att hålla koll på det senaste inom avloppsbranschen!
Alnarp Cleanwater
Mer om Alnarp Cleanwater
NCC är stolt entreprenör för RecoLab, ombyggnaden av Öresundsverket samt Helsingborgs nya vattentorn och RecoLab är en bra mötesplats att vara en del av. NCC har hela kompetenskedjan för att genomföra såväl små som stora VA-projekt och specialistkompetens inom schaktfritt ledningsbyggande, hållbar dagvattenhantering och VA-process.
NCC
Mer om NCCs VA-process
SWATAB vill främja en hållbar utveckling där vi reducerar utsläpp och energiförbrukning, istället för att kompensera för dem. Därför är vi stolta att vara en del av Recolab. Här visar vi vårt filtersystem DIRO för tvätt och städ som ett konkret exempel på hur nya tekniska lösningar kan bidra till att nå uppsatta miljömål.
SWATAB
Läs mer om SWATAB

Utställningshall

Vår utställningshall är ett samarbete mellan Öresundsverket, NSR, NSVA och Helsingborgs stad. Mötesplatsen kommer att disponeras av oss med interna och externa besökare och gemensamma arrangemang. En interaktiv och inspirerande utställning ger våra besökare, oavsett bransch och bakgrund, en gemensam kunskapsplattform kring H+ och dess unika stadsutveckling. Med augmented reality och simuleringar vill vi inspirera till engagemang kring innovativa utvecklingsfrågor inom vatten, energi och avfall.

Skalenlig modell av Oceanhamnen och H+. På modellen finns upphöjda ”scener” med triggerpunkter som ger en filmupplevelse i din telefon.

 

För att skapa en hållbar stad behöver vi titta på hela kedjan av resurser. Inte bara hur vi bygger och planerar våra hus, parker och gator utan också hur vi tar hand om det som inte syns, vårt avfall och avloppsvatten. Genom Recolab visar vi hur vi kan ändra på traditionella strukturer och göra det som vi tidigare ville bli av med till en resurs i staden.
Anna Möller, Stadsbyggnadsdirektör, Helsingborg
Patrick Hermansson, Öresundskraft
"Utveckling av hållbara lösningar för städer måste göras utifrån ett helhetsperspektiv och involvera samtliga intressenter. RecoLab förklarar helheten på ett, för alla intressenter, begripligt sätt och kommer vara det givna centret för stadsutveckling och dess innovation."
Patrick Hermansson, Öresundskraft
"Recolab ger oss en unik möjlighet att både testa och visa upp en modern och effektiv metod för insamling och behandling av matavfall. En metod som minimerar marktransporter och utsläpp från fordon samt underlättar för våra kunder. Vi får också en arena där vi kan föra en dialog med våra kunder som kan medverka till en beteendeförändring."
Ulf Molén, VD NSR
"Vi inspirerar, skapar möjligheter för framtiden och gör saker på riktigt"
Dan Lilja, VD NSVA

Hur kan vi katalysera
stadsutvecklingen

Vår ambition och övertygelse är att med välplanerade arrangemang och tvärgående branschdialoger tillsammans utveckla lösningar som hjälper oss att komma vidare med innovativ stadsutveckling och framtidens utmaningar inom näring, vatten och energi.

Med Helsingborgs nya mötesplattform för stadsutveckling tar vi ett stort kliv framåt. Kontakta oss för mer information eller idéer på samverkan. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Helsingborg.

Vi ses!

Amanda Haux - porträtt

Amanda Haux

Verksamhetsutvecklare, kontaktperson för showroom, testbädd och företagsplats

Hamse Kjerstadius - porträtt

Hamse Kjerstadius

Utvecklingsingenjör, ansvarig för driftanläggning, kontaktperson för näringsåtervinning. 

Amanda Widén - porträtt

Amanda Widén

Utvecklingsingenjör, kontaktperson för vattenåtervinning

Publicerad 8 maj 2021.
Senast uppdaterad 8 april 2024.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret