Artiklar och reportage

Why designers are rethinking the toilet

22 februari, 2024 CNN publicerar artikel kring toalettens design.

Small but mighty: how leading utilities are taking circularity to the next level

23 november, 2023 GWI Magazine publicerar...

Kretslopp från stad till land – värde för lantbruk och stad

20 november, 2023 Slutseminariet av LEADER projekt ”Kretslopp från stad till land...

Toalettvatten och matavfall blir gödsel till jordbruket

20 november, 2023 Sveriges Radio, P4 Malmöhus I Helsingborg pågår fältstudier kring...

Avföring kan bli resurs – försök att källsortera avloppsvatten pågår

9 september, 2023 Sveriges Radio, P1...

Här källsorteras avloppet för bättre återvinning

24 oktober, 2022 Sveriges Radio P1, reportage med Ulf Malmgren, boende Oceanhamnen...

Alger kan ge renare dricksvatten

7 augusti, 2022 SVT reportage med verksamhetsutvecklare Amanda Haux och professor Kenneth M Persson LTH om RecoLabs testbäddsförsök...

SVT reportage med Amanda Widén, Utvecklingsingenjör NSVA som arbetar med gråvatten på RecoLab

16 september, 2021 Amanda Widén, utvecklingsingenjör...

Decentralised treatment for greywater using nature-based solutions public spaces

23 september, 2021 By Mashreki Sami,...

Model for cities of the future

8 september, 2021 A pilot of the NPHarvest technology developed in Aalto University will be launched next spring...

Introduktion till RecoLab 1 (5)

3 maj, 2021 I första reportaget av RecoLab får vi en tur på Öresundsverket, Helsingborgs avloppsreningsverk. Ingen vill...

Introduktion till RecoLab 2 (5)

12 maj, 2021 Följ med de tre rören in till RecoLab. Vad gör vi med innehållet i rören...

Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 16 juni 2021.
Senast uppdaterad 19 oktober 2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret