Artiklar och reportage

Här källsorteras avloppet för bättre återvinning

Sveriges Radio P1, reportage med Ulf Malmgren, boende Oceanhamnen Helsingborg; Amanda Haux, verksamhetsutvecklare RecoLab, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA); Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör NSVA; Sven-Erik Svensson, universitetsadjunkt SLU Alnarp.

Vetenskapsradion P1


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 24 oktober 2022.
Senast uppdaterad 19 oktober 2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret