Filmer | Artiklar och reportage

Introduktion till RecoLab 4 (5)

Samarbete är vägen till framgång! Med en gemensam mötesplats och testbädd skapar NSR, Öresundskraft, NSVA och Helsingborgs stad en unik samverkan som stavas RecoLab. Tillsammans har de skapat en stadsutveckling som utmanar konventionella infrastrukturer och skapar nya möjligheter för cirkulära och hållbara kretslopp. Möt RecoLabs styrgrupp och hör om RecoLabs ”varför” och ”hur” – det är nu resan börjar!

Louise och Peter fortsätter att knackar på i Oceanhamnen och vi får höra om magin i diskbänken och hur det är att vara nybyggare!

 

Episode 4

Cooperation is the way to success! With a common meeting place and test bed, NSR, Öresundskraft, NSVA and the City of Helsingborg create a unique collaboration spelled RecoLab. Together, they have created an urban development that challenges conventional infrastructures and creates new opportunities for circular and sustainable cycles. Meet RecoLab’s steering group and hear about RecoLab’s ”why” and ”how” – this is where the journey begins!

Louise and Peter continue to knock on the door in Oceanhamnen and we hear about the magic in the sink and what it’s like to be a settler!

Publicerad 26 maj 2021.
Senast uppdaterad 10 augusti 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret