Filmer | Artiklar och reportage

Introduktion till RecoLab 3 (5)

I Helsingborg är det faktiskt lätt att göra rätt. Tack vara en stadsplanering med genomtänkt infrastruktur kan en spolning på toaletten vara en ren miljövinst! Louise & Peter fortsätter sina besök i Oceanhamnen och träffar fler miljöhjältar. Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Helsingborgs miljömål och vision för fortsatt utvecklingen för en hållbar stadsplanering.

RecoLab – episode 3

In Helsingborg, it is actually easy to do the right thing. Thanks to urban planning with well-thought-out infrastructure, flushing the toilet can be a pure environmental benefit! Louise & Peter continue their visits to Oceanhamnen and meet more environmental heroes. Peter Danielsson, chairman of the municipal board, talks about Helsingborg’s environmental goals and vision for continued development for sustainable urban planning.

Publicerad 19 maj 2021.
Senast uppdaterad 10 augusti 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret