Miljövinster

Avvattnas gråvattnet innan det skickas till rötning?

Slam från den biologiska reningen av gråvattnet går in i rötning. Vi har möjlighet att testa att samröta detta slam antingen med slam från svartvatten eller i de vanliga rötkammarna ute på det stora reningsverket för att kunna utvärdera effekten av separat eller kombinerad hantering. Syftet är att utvärdera om man kan tänka sig framtida reningsverk för gråvatten som är lokaliserade på andra platser än reningen av svartvatten. Gråvattnet är stora flöden som kräver självfallsledningar medan svartvatten (som samlas in med vakuum och trycksatt avlopp) är ett flöde på cirka 5 % av det totala spillvattenflödet som inte kräver självfall för ledningarna. På så vis skulle reningsverken för dessa flöden kunna separeras för att möjliggöra  vattenåtervinning på andra ställen än vid den lägsta utsläppspunkten.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret