Miljövinster

Finns det några nackdelar med processen?

Tre rör ut är ingen universallösning som löser alla problem. Det skapar goda förutsättningar för miljövinster genom att källsortera koncentrerade fraktioner som toalettvatten och matavfall (de utgör bara 10 % av spillvattenflödet från hushåll) ifrån lågkoncentrerat men volymmässigt större flöde av gråvatten (de resterande 90 %). Men det finns även utmaningar:

  1. Rent ekonomiskt är det inte rimligt att byta ut existerande infrastruktur förrän den tekniska livslängden är slut. Att byta ut majoriteten av vår infrastruktur till källsorterat kommer att ta flera decennier. Alltså är källsorterat VA främst för nybyggda områden eller områden där ledningsnät ändå behöver bytas ut.
  2. Den bästa tillgängliga tekniken idag (avloppsvatten från bad, disk och tvätt – BAT) gör att miljövinster kan realiseras till en rimlig ekonomisk kostnad. Tekniken för återvinning av fler näringsämnen ur avlopp skulle däremot behöva bli mer energieffektiv. Förhoppningen är att RecoLabs testbädd kan bidra till att ny teknik skalas upp ifrån laboratorieformat till teknik som kan bli kommersiellt tillgänglig.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret