Miljövinster

Hur blir det fosfor och kväve av svartvatten och matavfall?

Genom rötning av dessa fraktioner frigörs organiskt bunden fosfor och kväve till mineralform. I det här fallet blir jonerna fosfat och ammonium. De kan separeras ur vätskan till rena fraktioner. Det görs genom utfällning till struvitkristaller och så kallad ammoniakstripping till saltet ammoniumsulfat.

Båda ämnena är råvaror till produktion av gödning. Struviten och ammoniumsulfaten är så rena att de kan genomgå EUs End of Waste, en certifiering inom EU för att stimulera återvinning av avfall till nya produkter.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret