Miljövinster

Hur kan vi få dricksvatten av avloppsvatten?

Genom att rena och sedan filtrera gråvatten i flera mikrobiella barriärsteg kan vi nå en kvalitet som kan bli godkänd som dricksvatten. Kostnaden är densamma som för vanlig dricksvattenproduktion, men vi får som positiv sidoeffekt att vattnets kretslopp renas från mikroföroreningar. Det är också en teknik som kan bli ekonomiskt viktig i områden med dålig tillgång till färsk- och grundvatten, som exempelvis Gotland eller Kalifornien.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 8 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret