Byggprojekt & kostnader

Hur och varför har Öresundsverket byggts om?

När Helsingborg Stad tog beslut om att bygga bostäder och kontor i hamnområdet krävdes miljöåtgärder för lukt, buller och smittorisk från Öresundsverket. Därför har olika processteg byggts över och kapslats in för att ventilation ska ske kontrollerat och utan risk för olägenheter för de boende nära Öresundsverket.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret