Miljövinster

Pelleteras all biogödsel?

I ett storskaligt system så skulle sannolikt slammet från både rötkammaren för matavfall och rötkammaren för svartvatten avvattnas och pelleteras ihop med den återvunna struviten och ammoniumsulfaten. I denna lilla skala är det svårt att bygga en skalenlig avvattning av slam (vi producerar fyra kubikmeter oavattnat slam per vecka för tillfället). Vi avser att starta pelleteringen med avvattnat slam från Helsingborgs fullskaliga rötkammare för matavfall uppe på Filborna. På så vis kan vi avvattna tillräckligt med slam för en årsproduktion av pellets under en vecka. I en större skala av det källsorterade systemet skulle naturligtvis slammet från matavfall och svartvatten därifrån användas istället.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret