Miljövinster

Vad är det för resurser som tillvaratas bättre med Tre rör ut?

  • Återvinning av fosfor (tre gånger mer än idag) och kväve (sju gånger mer än idag) till rena fraktioner
  • Ökad biogasproduktion (cirka 60 % mer än med traditionella metoder)
  • Vattenåtervinning (cirka 50 % av gråvattenflödet)
  • Minskad klimatpåverkan (25-50 kg CO2/person och år)

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret