Vad är källsorterat avlopp?

Vad är Tre rör ut?

Tre rör ut är ett källsorterande vatten- och avloppssystem (VA). Källsortering av VA innebär att vi, precis som med avfall, källsorterar hushållets avlopp direkt i fastigheten.

Ett källsorterat avlopp medför möjligheter att rena tre olika strömmar av vätskor (svartvatten, gråvatten och matavfall) separat vilket ger ökad möjlighet till effektivare rening och återvinning av resurser från avlopp.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret